მაღალ ტირაჟიანი ბეჭდვა ფოლგებით ჰაიდელბერგის მაღალ ხარისხიან თანამედროვე დანადგარზე

დაბალტირაჟიანი ბეჭდვა კონიკა მინოლტას პროფესიონალური თანამედროვე ციფრულ დანადგარზე...

არსებული მასალის დაკაბადობენა, რედაქტირება, ქორექტურა, ბეჭდვა, რეალიაზაცია და პრეზენტაცია...

პოლიგრაფიული დიზანი, ბრენდინგი, უკვე არსებული დიზანის კორეკტურა და ახალი ექსკლუზიური დიზანის შექმნა...